Misjon Sarepta Podcast Podcast Artwork Image

Misjon Sarepta Podcast

Ole Andreas Meling

Misjon Sarepta ønsker å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Her kan du høre opptak fra taler og bibelstudier fra våre arrangementer

Episodes