Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,14 - Følelsene

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 29
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,14 - Følelsene
Show Notes

Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ef 6,14                                                        

Rettferdighetens brynje er læren om at vi blir rettferdiggjort ved troen på Jesus. Å ikle seg denne, er å minne sitt hjerte om at en får fullkommen rettferdighet i og med troen på Jesu stedfortredende liv og død.