Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,15 - Troens skjold 2

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 31
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,15 - Troens skjold 2
Show Notes

Grip fremfor alt troens skjold, så dere kan slukke den ondes brennende piler. Ef 6,16

Det viktigste av alt er troens skjold, sier Paulus. Skjoldet er bevegelig. Du flytter det for å beskytte deg mot pilene som kommer. Siktes det mot hodet, så flytter du skjoldet dit. Sikter fienden mot brystet, så flytter du det dit. Du gjemmer deg alltid bak skjoldet. Holder du skjoldet foran pilene, er du trygg! Rustningen ellers har sine begrensninger. Brynjen må holde seg rundt brystet, hjelmen på hode og skoene på føttene. Skjoldet dekker alt, også de mest sårbare punkt.