Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,16 - Troens skjold 3

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 33
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,16 - Troens skjold 3
Show Notes

Troens strid er en øvelse. Det er en øvelse i å bruke Ordet i alt som møter deg av tanker i tiden og tanker i ditt indre. La oss se på et eksempel ved en tenkt dialog mellom Satan og den troende. (S og T). 

S: Din tro er så svak. 

T: Ja, men om den var liten som et sennepskorn, kan den likevel flytte fjell, fordi han jeg tror på er så sterk.