Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,18 - Be til enhver tid

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 38
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,18 - Be til enhver tid
Show Notes

Noen har tolket bønn som en del av rustningen, siden det sies i den sammenhengen. Men rustningen kan det ikke være. Rustningen har 6 deler, hvor hver har sin oppgave med å beskytte soldaten. Bønnen blir ikke sammenlignet med noen del av rustningen. 

Rustningen er i alle deler Guds Ord og evangelium. Det er en lære som skal komme oss til hjelp. Det er noe vi skal få tro på, og slik bli beskyttet mot Satans angrep.